suddagummans.blogg.se

Nu är Suddagumman förbannad igen😡😡

Publicerad 2016-09-07 19:37:04 i Allmänt,

Man kan undra vad som krävs för att de ska förstå att VI ÄR VIKTIGA, viktigare än parkeringsgarge, ett skrytbygge på höjden och en massa andra felprioriteringar i denna kommunen. Ska vi plocka fram den gamla metodboken o jobba efter den då tar det inte lång tid innan anmälningar från de anhöriga haglar in. Men kanske det som krävs för att de ska förstå???? Synd om alla oss Jourhavande änglar som ger allt för våra äldre, handikappade och sjuka!!!!


I dagens Norra Skåne finns följande artiklar;
Tvingas spara tjänster i anorektisk omsorg
Äldrevård. Tufft för verksamhetschef
HÄSSLEHOLM Maria Elfblad är den som ska hålla i yxan när äldrevården måste spara. Hon är verksamhetschef för särskilt boende och ska se till att arbetet fortsätter som vanligt fast med 9,4 tjänster mindre från nyår.
0704-14 25 53, stefan.olofson@skd.se
– Tio årsarbetare ska reduceras på tolv enheter. Det betyder tio särskilda boenden och två korttidsenheter. Det är kännbart i en redan smal organisation, säger Maria Elfblad.
Hon har tagit fram en lista över hur de tjänster som måste sparas bort ska fördelas mellan de särskilda boendena och korttidsboendena.
– I dag bemannas en plats på en somatisk avdelning med 0,6 tjänst. Nu ska varje rum spara 0,02 tjänst, vilket innebär 0,58 tjänst kvar efter reduceringen. För demensavdelningar är motsvarande fördelning 0,70 till 0,68, förklarar hon.
I beräkningen ingår administration, städ, tvätt andra sysslor och tid för den enskilde.
För undersköterskorna som jobbar på boendena kan det vara droppen som får bägaren att rinna över för. De är redan hårt pressade och signalerar vilt uppåt att de inte kan göra mer.
Och Maria Elfblad är smärtsam medveten om detta.
– Vi ska spara och det måste genomföras. Det är min uppgift att verkställa politikernas beslut på bästa sätt.
Undersköterskorna har fått mer administrativa arbetsuppgifter ovanpå den rena vården och aktiveringen av de äldre.
I dag ska de även städa, putsa fönster, tvätta de boendes privata kläder, sköta kontakten med anhöriga och aktivera de gamla.
Maria Elfblad vet att det inte finns så mycket utrymme kvar till aktivering.
På Ekegårdens särskilda boende, vittnade tre undersköterskor i tidningen häromdagen att de gamla mest sitter hela dagarna mellan frukost och kvällsmat.
Det finns ingen norm för bemanning på landets särskilda boenden. Det är upp till kommunerna att bestämma.
– Jag har följt debatten mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Socialstyrelsen om minibemanning. Lagens krav är att tillfredsställa behoven. Själv hade jag önskat en bestämd gräns för minsta bemanning på avdelningar, kommenterar Maria Elfblad.
Med den ekonomi som styr omsorgen i dag så finns det inte utrymme för att lyfta arbetsuppgifter från undersköterskorna till andra yrkesgrupper. Det gäller främst tvätt och städning.
– Vi har inte de resurserna, konstaterar Maria Elfblad.
Och det är ingen tröst för undersköterskorna. Att både prata med de gamla och städa samtidigt är ett sätt att använda tiden så effektivt som möjligt, resonerar Maria Elfblad.
Omsorgen i Hässleholms kommun släpar efter när det handlar om att utnyttja tekniken för att göra arbetet bättre och effektivare.
Kameraövervakning nattetid innebär att två hemvårdare slipper åka ut till alla två gånger varje natt, som exempel.
Administrativa uppgifter kan samordnas och digitaliseras, så att personalen slipper ägna så mycket tid till det.
För tre år sedan var glädjen stor i äldreomsorgen när fullmäktige avsatte flera miljoner till personalförstärkning på boendena. 27 nya helårstjänster tillkom. Syftet med förstärkningen var att personalen skulle få mer tid över till aktivering och social samvaro med de gamla.
– Det fick vi behålla i tre år, konstaterar Maria Elfblad.
Hon tackade ja till jobbet i Hässleholms kommun med ambitionen att få vara med och vidareutveckla äldreomsorgen.
Kan du stå för det du måste göra nu?
– Ja, det kan jag. Men det är givetvis aldrig roligt att dra ner i en redan anorektisk organisation. Personligen anser jag att det finns en smärtgräns
Tvingas spara tjänster i anorektisk omsorg
https://www.e-pages.dk/norraskaane/2300/article/469427/4/1/render/?token=2004560251b94485b2a13abd74109947

Chefer oroas över besparingarna
TYRINGE Kommunstyrelsens sparbeslut tar mycket energi från enhetscheferna på äldreboendena. – Ja, det är med stor sorg i hjärtat som vi måste konstatera detta, säger Ann-Christine Johansson, enhetschef på Hemgården i Tyringe.
stefan.olofson@nsk.se 0704 142553
Hemgården förlorar 1,6 heltidstjänst i sparpaketet.
90 anställda tar om hand 81 boende på Hemgården.
– Det är tufft att vara enhetschef i dag. Sedan beslutet kom att vi ska spara så har stämningen dämpats. Det märks hos alla, säger Ann-Christine Johansson.
Arbetssituationen är inte rolig och stämningen är märkbart dämpad.
Louise Dahlman är poolenhetschef inom särskilt boende i kommunen. På tisdagen var hon på Hemgården.
Hon delar kollegan Ann-Christine Johanssons oro för verksamhetens framtid.
– Samma dag som politikerna skulle besluta om sparåtgärderna hoppades vi vid Gud att de inte skulle ta det. Men tyvärr gjorde de det, säger Louise Dahlman.
Enligt de båda cheferna så arbetar undersköterskorna på Hemgården redan maximalt med att ge de boende en god tillvaro.
– Alla här gör ett fantastiskt arbete. Nu blir det ytterligare några timmar färre tjänstgöring hos våra boende. Eftersom undersköterskorna inte sänker sina ambitioner så blir resultatet att de gör springer lite till, mot vad de gör redan. Det är ingen bra utveckling, menar Louise Dahlman.
Det tillhör inte vanligheterna att cheferna i omsorgen uttrycker sin oro över utvecklingen så tydligt som de gör nu.
– När vi fick extra resurser för några år sedan kändes det att äntligen kunde vi börja satsa på utveckling av det vi gör på Hemgården. Nu tas det som vi fick då tillbaka, och det känns givetvis inte bra, säger
Ann-Christine Johansson.
Nu tappar man farten i utvecklingsarbetet och all energi går åt till att oroa sig för hur framtiden ska bli.
Äldrevården står inför stora demografiska utmaningar med en allt större andel äldre människor. Om tio år finns det upp till 40 procent fler 75-åringar i Hässleholms kommun mot i dag.
– Undersköterskorna är otroligt trogna sina arbetsplatser. De stannar kvar och jobbar på, trots att det blir tuffare, säger Louise Dahlman.
Samtidigt börjar det bli brist på undersköterskor och utbudet av nya jobb ökar.
Ska äldreomsorgen klara rekryteringen av nya undersköterskor framöver, vill det till att arbetsgivaren kan erbjuda bra villkor, utveckling och en lön som är tilltalande, menar Ann-Christine Johansson och Louise Dahlman.
– Vi står inför stora utmaningar.
Men det finns, enligt båda, möjligheter att arbeta smartare med ny teknik, som kommunen inte har tillvaratagit i organisationen ännu.
De gamla på boendena klagar inte. De har inte kraften, eller förmågan och ofta är deras anhöriga också till åren komna.
– Tyvärr är det ingen grupp som hörs så mycket i debatten och protesterar. Vi som arbetar inom äldrevården är medvetna om problemen och utmaningarna och är glada för allt stöd som kan bidra till att omsorgens behov tillgodoses. Annars kan man ju undra hur det ska bli.

Chefer oroas över besparingarna
https://www.e-pages.dk/norraskaane/2300/article/469427/4/2/render/?token=4d05eebd41d7543b39a5cc1ec0e1dcdb

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela